Brak informacji

Zamawiający:
Wójt Gminy Dobre

Tytuł przetargu:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Rudzienko, Rakówiec, Wólka Mlęcka, Gęsianka gmina Dobre

CPV:
45231300-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
31 marca 2009 roku

Osoba odpowiedzialna:
Aneta Ciszewska

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Dobrem,
ul. T. Kościuszki1,
05-307 Dobre
pokój nr 2

Oferty można składać do:
2008-06-30 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2008-06-30 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Dobrem,
ul. T. Kościuszki1,
05-307 Dobre
pokój nr 1

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:

Firmy uczestniczące

Accessibility