Brak informacji

                                                                         Dobre , dnia 2008-08-13


 


 


Nr OS.5431/4/08


 


 


 


WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARNUKÓW ZAMÓWIENIA


 


 


Dotyczy :Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :Dostawę sprzętu i umundurowania dla potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Dobre „.


 


            Na podstawie art.38 ust.1.i  2 Prawo Zamówień Publicznych  /Dz.U.z  2007  roku


Nr 223 poz. 1655 / w związku ze złożonymi pytaniami  wyjaśniam :


 


 


Pytanie nr1


Czy Zamawiający dopuszcza ubranie żaroodporne  typ średni ? Według naszej wiedzy ubranie żaroodporne typ lekki nie istnieje .


 


Pytanie nr 2


Czy zamawiający dopuszcza hełm równoważny parametrami do hełmu ZS-03  ?


 


Pytanie nr 3


Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA (Dz.U.nr 143 poz.1002 z 2007 roku) na ubrania koszarowe nie jest wymagane świadectwo dopuszczenia .


Czy zamawiający odstępuje od wymagania świadectwa dopuszczenia  na ubrania koszarowe?


Czy w zestawie  kamizelka ma być z rękawami czy bez rękawów ?


 


Zamawiający udziela odpowiedzi na poszczególne pytania  :


 


Pytanie nr 1


Zamawiający nie dopuszcza ubrań żaroodpornych typ średni .


Prowadząc rozeznanie danej branży ubranie żaroodporne typ lekki  istnieje .


 


Pytanie nr 2


Zamawiający nie dopuszcza  hełmu równoważnego parametrami do hełmu ZS-03.


 


Pytanie nr 3


Zamawiający odstępuje od wymagania świadectwa dopuszczenia  na ubranie


Koszarowe.


W zestawie ubrania koszarowego kamizelka może być z rękawami jak również bez rękawów .


 

Accessibility