Brak informacji

Zamawiający:
Gminny Zespół Administracyjny Szkól

Tytuł przetargu:
Dostawę artykułów żywnościowych, tj. mięsa, wędlin, nabiału, tłuszczów, ryb, jaj, warzyw, owoców, pieczywa, przypraw, słodyczy, produktów zbożowych w okresie od 02-01-2009 r. do 30-06-2009 r. do stołówki szkolnej w Dobrem

CPV:

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
2 stycznia – 30 czerwca 2009

Osoba odpowiedzialna:
Ewa Gadomska

Miejsce składania ofert:
Gminny Zespół Administracyjny Szkół
ul, Szkolna 3

Oferty można składać do:
2008-12-12 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2008-12-12 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Gminny Zespół Administracyjny Szkół
ul, Szkolna 3

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:

Firmy uczestniczące

Accessibility