Brak informacji

Zamawiający:
Wójt Gminy Dobre

Tytuł przetargu:
Dostawa pospółki żwirowej w ilości 2000 ton na drogi gminne wraz z jej profilowaniem równiarką

CPV:
14210000-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
do 31 sierpnia 2009 roku

Osoba odpowiedzialna:
Marcin Sitnicki

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Dobre
ul. Kościuszki 1
05-307 Dobre
pok. nr. 2

Oferty można składać do:
2009-04-10 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2009-04-10 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Dobre
ul. Kościuszki 1
05-307 Dobre
pok. nr. 1

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:

Firmy uczestniczące

Accessibility