Brak informacji

Zamawiający:
Wójt Gminy Dobre

Tytuł przetargu:
Dostawa 3000 ton żwiru wraz z transportem oraz równaniem na wskazane drogi na terenie Gminy Dobre

CPV:
Zawarte w SIWZ

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
do 30 listopada 2010r.

Osoba odpowiedzialna:
Marcin Sitnicki

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Dobre
ul. Kościuszki 1
05-307 Dobre
pok. 2

Oferty można składać do:
2010-04-02 godz: 08:30

Otwarcie ofert:
2010-04-02 godz: 09:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Dobre
ul. Kościuszki 1
05-307 Dobre
pok. 1

Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:

Firmy uczestniczące

Accessibility