Brak informacji

Zamawiający:
Wójt Gminy Dobre

Tytuł przetargu:
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO

CPV:
Zawarte w SIWZ

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
01.06.2010 r. do 31.05.2011r.

Osoba odpowiedzialna:
Agnieszka Roguska

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Dobre
ul. T. Kościuszki 1
05-307 Dobre
pok. 2

Oferty można składać do:
2010-04-09 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2010-04-09 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Dobre
ul. T. Kościuszki 1
05-307 Dobre
pok. 1

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:

Firmy uczestniczące

Accessibility