Brak informacji


Wójt Gminy Dobre


ul. T. Kościuszki 1


05-307 Dobre


 


Dobre, 10-10-2010r


OS.0303/2/09


 


W związku z zapytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Internet dla mieszkańców Gminy Dobre zamawiający wyjaśnia


Pytanie 1:


W związku z toczącym się postępowaniem przetargowym w temacie “Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego, serwis sieci i sprzętu w ramach projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Internet dla mieszkańców Gminy Dobre, do którego przygotowujemy ofertę, odnosząc się do zapisu w załączniku nr 7 (Opis przedmiotu zamówienia) w punkcie 3 i podpunkcie 1:


ilość jednostek abonenckich nie mniejsza niż 25 na pojedynczy sektor stacji bazowej


Chcielibyśmy zadać pytanie, czy zamawiający dopuszcza, w związku z planowanym zastosowaniem 17 jednostek abonenckich, wykorzystanie stacji bazowych z programowym ograniczeniem ilości obsługiwanych jednostek abonenckich do 20, z możliwością późniejszego rozszerzenia licencji na ilość obsługiwanych jednostek abonenckich do 250?


Odpowiedź:
Zamawiający wymaga oby oferowane rozwiązanie posiadało taką ilość licencji, jaką ilość punktów abonenckich WiMax przewiduje w swoim rozwiązaniu, z możliwością późniejszego rozszerzenia.

Accessibility