Brak informacji

Zamawiający:
Wójt Gminy Dobre

Tytuł przetargu:
Przebudowa części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Dobrem

CPV:
Zawarte w SIWZ

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
31 sierpień 2011

Osoba odpowiedzialna:
Aneta Cieszewska

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Dobre
ul. Kościuszki 1 05-307 Dobre
pok. nr 2

Oferty można składać do:
2011-02-04 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2011-02-04 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Dobre
ul. Kościuszki 1 05-307 Dobre
pok. nr 2

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:

Firmy uczestniczące

Accessibility