Brak informacji

Dobre, dnia 23.07.2014r.


Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dobrem


i Gminny Zespół Administracyjny


Szkół w Dobrem


05-307 Dobre, ul. Szkolna 3


 


Informacja z otwarcia ofert


 


W związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym na: „Wymiana podłogi w pomieszczeniu oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Dobrem” , ( w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół w Dobrem  w terminie do 23.07.2014r. do godz. 1000 wpłynęło 2 oferty od następujących firm:


 
Lp.


OFERENT


CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO


1.


Firma Remontowo-Budowlana „BUDMAR”


Marek Hutkowski


Czarnogłów 32, 05-307 Dobre


4.798,23


2.


Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane


Łukasz Ostrowski


07-100 Węgrów, ul. Ludwisarska 20


7.000,00


 


Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą cenowo ofertę,


 tj.  Firma Remontowo-Budowlana „BUDMAR” Marek Hutkowski, Czarnogłów 32, 05-307 Dobre

Accessibility