Brak informacji

Przedmiotem zamówienia jest opakowanie i odebranie z nieruchomości wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowych) w ilości 90Mg (tzw. eternitu) oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre  (tzw. eternitu) z miejscowości na terenie gminy Dobre.

Przyjęto, że 1m2 eternitu waży 14kg.

Załączniki

Accessibility