Brak informacji

Uchwała Nr VIII/43/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Dobre oraz warunków i sposobów ich przyznania

Accessibility