• Brak kategorii

Uchwala Nr VIII/45/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zajecia stanowiska odnosnie granic Obszaru Metropolitarnego Warszawy.

Uchwala Nr VIII/46/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Dobre na rok 2007.

Uchwala Nr VIII/47/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie wniosku o przekazanie na wlasnosc gminy Dobre gruntu Skarbu Panstwa polozonych na terenie gminy Dobre.

Uchwala Nr VIII/48/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomosci gruntowych, polozonych we wsi Rakówiec, stanowiacych wlasnosc gminy Dobre.

Uchwala Nr VIII/49/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 14 czerwca 2007 roku zmieniajaca uchwale Nr XXIV/186/2001 Rady Gminy w Dobrem z dnia 12 czerwca 2001 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Osrodkowi Kultury w Dobrem.

Uchwaly Nr VIII/50/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zespolu Administracyjnego Szkól w Dobrem.

Uchwala Nr VIII/51/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie okreslenia górnych stawek oplat za wywóz odpadów stalych i nieczystosci cieklych na terenie gminy Dobre.

Uchwala Nr VIII/43/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie okreslenia rodzajów swiadczen przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oswiatowych prowadzonych przez gmine Dobre oraz warunków i sposobów ich przyzna

Uchwala Nr VIII/44/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie powolania zespolu opuniujacego zgloszone kandydatury na lawników.

Protokól Nr VIII/07 z sesji Rady Gminy Dobrem

Accessibility