Brak informacji

Uchwała Nr XI/63/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Accessibility