• Brak kategorii

Uchwala Nr XI/67/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczacego okreslanie wysokosci oraz szczególowych zasad wyplacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach or

Uchwala nr XI/68/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych na terenie gminy Dobre.

Uchwala Nr XI/69/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Dobre o obowiazku przedlozenia oswiadczenia lustracyjnego.

Uchwala Nr XI/60/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Strategii Zrównowazonego Rozwoju Gminy Dobre do 2020 roku.l

Uchwala Nr XI/61/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Dobre do 2015 roku

Uchwala Nr XI/62/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci oraz zwolnien z tego podatku.

Uchwala Nr XI/63/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie okreslenia stawek podatku od srodków transportowych i zwolnien w tym podatku.

Uchwala Nr XI/64/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta dla celów podatku rolnego na 2008 rok.

Uchwala Nr XI/65/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie obnizenia sredniej ceny sprzedazy drewna dla celów podatku lesnego na 2008 rok

Uchwala Nr XI/66/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Dobre na 2007 rok.

Accessibility