Brak informacji

Uchwała Nr XI/67/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określanie wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Dobre.

Accessibility