Brak informacji

Uchwała Nr XIII/82/08 Rady Gminy w Dobrem z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia zasad z korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych przez Gminę Dobre oraz ustalenia opłat za korzystanie z posiłków.

Accessibility