• Brak kategorii

Uchwala Nr XIII/82/08 Rady Gminy w Dobrem z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia zasad z korzystania ze stolówek szkolnych prowadzonych przez Gmine Dobre oraz ustalenia oplat za korzystanie z posilków.

Uchwala Nr XIII/83/08 Rady Gminy w Dobrem z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie wniosku o przekazanie na wlasnosc gminy Dobre gruntów Skarbu Panstwa polozonych na terenie gminy Dobre.

Uchwala Nr XIII/84/08 Rady Gminy w Dobrem z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr IV/21/06 Rady Gminy w Dobrem z dnia 28 grudnia 2006 roku dotyczacej powolania doraznej Komisji Inwentaryzacyjne do komunalizacji mienia na terenie gminy Dobre

Uchwala Nr XIII/87/08 Rady Gminy w Dobrem z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwala Nr XIII/88/08 Rady Gminy w Dobrem z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie okreslenia górnych stawek oplat za wywóz odpadów stalych i nieczystosci cieklych na tereni gminy Dobre.

Uchwala Nr XIII/85/08 Rady Gminy w Dobrem z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie wygasniecia mandatu radnego.

Uchwala Nr XIII/86/08 Rady Gminy w Dobrem z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Dobre na 2008 rok.

UCHWALA Nr XIII/80/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na terenie Gminy DOBRE na rok 2008

UCHWALA Nr XIII/81/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dot. przejecia przez gmine Dobre od wlascicieli nieruchomosci polozonych na terenie gminy obowiazków z zakresu utrzymania czystosci i porzadku

UCHWALA Nr XIII/79/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia diety zryczaltowanej dla Przewodniczacego Rady Gminy Dobre i diet dla radnych

UCHWALA Nr XIII/70/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stolówek szkolnych prowadzonych przez Gmine Dobre oraz ustalenia oplat za korzystanie z posilków

Accessibility