Brak informacji


Uchwała Nr XXIX/198/10 Rady Gminy w Dobrem z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie  
zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania pn. :Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno- ściekowej gminy Dobre”

Accessibility