• Brak kategorii

Uchwala Nr XXIX/202/10 Rady Gminy w Dobrem z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie w sprawie okreslenia zasad udzielania i rozmiaru obnizek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkolach, zasad zw

Uchwala Nr XXIX/203/10 Rady Gminy w Dobrem z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie zasad trybu i prowadzenia konsultacji z mieszkancami wsi Zdrojówki i Dobre

Uchwala Nr XXIX/204/10 Rady Gminy w Dobrem z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkladania na raty splaty naleznosci pienieznych majacych charakter cywilnoprawny przypadajacych Gmi

Uchwala Nr XXIX/205/10 Rady Gminy w Dobrem z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawiew sprawie wyrazenia zgody na realizacje przez GOPS w Dobrem projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki Priorytet VIIPromocja Integracji Spolecznej, Poddza

Protokól z sesji Rady Gminy Dobre

Uchwala Nr XXIX/197/10 Rady Gminy w Dobrem z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXVII/195/10 z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie zaciagniecia kredytu dlugoterminowego w 2010 roku na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych gminy

Uchwala Nr XXIX/198/10 Rady Gminy w Dobrem z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie w sprawie zaciagniecia pozyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzajace finansowanie zadania pn. :Rozwiazywanie problemów gospodarki wodno- sciekowej gmin

Uchwala Nr XXIX/199/10 Rady Gminy w Dobrem z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie zaciagnieciapozyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzajace finansowanie zadania pn. “Rewitalizacja Centrum Dobrego”

Uchwala Nr XXIX/200/10 Rady Gminy w Dobrem z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy fibnansowej Powiatowi Minskiemu na zadanie pn “Wykonanie chodnika w ciagu drogi nr 2212W Jedrzejów Jakubów Dobre w miejscowosci Dobre

Uchwala Nr XXIX/201/10 Rady Gminy w Dobrem z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budzecie Gminy Dobre na rok 2010

Accessibility