Brak informacji


Uchwała Nr XXIX/204/10 Rady Gminy w Dobrem z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobre oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

Accessibility