Brak informacji


Uchwała Nr XXIX/205/10 Rady Gminy w Dobrem z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez GOPS w Dobrem projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIIPromocja Integracji Społecznej, Poddzałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Accessibility