Brak informacji


Dobre. 04.01.2010r.OS.0303/5/09


InformacjaInformujemy, że w dniu 30.12.2009 r. Zamawiający wniósł protest dotyczący specyfikacji


istotnych warunków postępowania pt. „Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego, serwis sieci i sprzętu w ramach projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Dobre” o treści zawartej w załączniku.


Zgodnie z art. 181 ust. 3, 4, 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych wzywam wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu, zgłaszając przystąpienie do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście.


Zgłoszenie przystąpienia do protestu wnosi się do Zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest.


Protest zostanie rozstrzygnięty w przewidzianym przez ustawę – Prawo zamówień publicznych terminie.


Wójt Gminy Dobre


Krzysztof Radzio

Accessibility