Brak informacji

Zamawiający:
Wójt Gminy Dobre

Tytuł przetargu:
WYKONANIE PRZEBUDOWY SKWERU ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI DOBRE

CPV:
Zawarte w SIWZ

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
Zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
30 września 2010

Osoba odpowiedzialna:
Aneta Ciszewska

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Dobre
ul. T. Kościuszki 1
05-307 Dobre
pok. nr 2

Oferty można składać do:
2010-05-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2010-05-19 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Dobre
ul. T. Kościuszki 1
05-307 Dobre
pok. nr 1

Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
12 000zł

Uwagi:

Firmy uczestniczące

Accessibility