Brak informacji

Zamawiający:
Wójt Gminy Dobre

Tytuł przetargu:
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rudno stanowiącej dojazd do gruntów rolnych

CPV:
Zawarte w SIWZ

Tryb zamówienia:

Warunki:
Zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
30 września

Osoba odpowiedzialna:
Marcin Sitnicki

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Dobre
ul. Kościuszki 1
05-307 Dobre
pok nr 2

Oferty można składać do:
2011-07-08 godz: 08:30

Otwarcie ofert:
2011-07-08 godz: 09:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Dobre
ul. Kościuszki 1
05-307 Dobre
pok nr 1

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
W pliku tekstowym z załącznikach znajduje się link do programu pozwalającego otworzyć pliki ODT

Firmy uczestniczące

Accessibility