Brak informacji

Zamawiający:
Wójt Gminy Dobre

Tytuł przetargu:
Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Dobre ul. Rynek, ul. Głowackiego i ul. Sikorskiego

CPV:
45231300-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
29 maja 2009 roku

Osoba odpowiedzialna:
Aneta Ciszewska

Miejsce składania ofert:
Urzędzie Gminy w Dobrem,
ul. T. Kościuszki 1,
pokój nr 2

Oferty można składać do:
2008-10-15 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2008-10-15 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Gminy w Dobrem,
ul. T. Kościuszki 1,
pokój nr 1

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
10 000zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/

Uwagi:

Firmy uczestniczące

Accessibility