Brak informacji

Zamawiający:
Wójt Gminy Dobre

Tytuł przetargu:
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia, Poręby Nowe, Poręby Stare gmina Dobre – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe, Poręby Stare, Osęczyzna gmina Dobre, Ołdakowizna gmina Stanisławów

CPV:
45231300-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
Zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
30 listopada 2009

Osoba odpowiedzialna:
Aneta Ciszewska

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Dobre
ul. Kościuszki 1
05-307 Dobre
pok. nr 2

Oferty można składać do:
2009-07-21 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-07-21 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Dobre
ul. Kościuszki 1
05-307 Dobre
pok. nr 1

Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
10000

Uwagi:

Firmy uczestniczące

Accessibility