• Brak kategorii

UCHWALA Nr XII/78/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dobre na 2008 rok.

UCHWALA Nr XII/77/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy stalych komisji Rady Gminy w Dobrem na 2008 rok.

UCHWALA Nr XII/76/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr XI/67/07 Rady Gminy w Dobrem z dnia 29 listopada 2007 roku

UCHWALA Nr XII/75/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokosci oplat za skladowanie odpadów komunalnych na skladowisku odpadów w miejscowosci Makówiec Duzy gmina Dobre.

UCHWALA Nr XII/74/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wyrazenia zgody na zbycie nieruchomosci gruntowej

UCHWALA Nr XII/73/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie gminy Dobre.

UCHWALA Nr XII/72/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy DOBRE na rok 2008

UCHWALA Nr XII/71/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Dobre na 2007 rok.

UCHWALA Nr XII/70/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr XII/63/07 Rady Gminy Dobre z dnia 29 listopada 2007 roku dotyczacej okreslenia stawek podatku od srodków transportowych i zwolnien w tym podatku.

Accessibility